Πελάτες και Λογαριασμοί

Οι ανήλικοι, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτό τον διαδικτυακό τόπο, θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσουν, υπό την εποπτεία του κηδεμόνα τους όπου συμφωνεί και δεσμεύεται από τους όρους χρήσης. Ο οποιοσδήποτε λογαριασμός του E-kreatasiakos.gr θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από το πρόσωπο που έχει καταχωρίσει τα προσωπικά δεδομένα του στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη κατά την δημιουργία λογαριασμού πρέπει να είναι αληθείς και ακριβείς. Η παροχή ψεύτικων πληροφοριών από τον χρήστη θεωρείται απάτη και υπόκειται και διώκεται από τον νόμο. Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οι λεπτομέρειες του λογαριασμού του παραμένει απόρρητη, και ότι η πρόσβαση στον υπολογιστή του αποτρέπει άλλους να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό του. Ο κάτοχος του λογαριασμού αποδέχεται την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο πλαίσιο του λογαριασμού που διατηρεί.

Το E-kreatasiakos.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, να τερματίσει λογαριασμούς, ή να ακυρώσει τις παραγγελίες ανά πάσα στιγμή και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για ψευδή στοιχεία που μπορεί να παρέχει ο οποιοσδήποτε πελάτης.